برنامه

روزه گرفتن هم تو این روزا با هوای گرم هم واقعا سخت و کسل کنندس. ادم نمیدونه بخوابه یا سرشو بکنه تو گوشی. صب تا شب برنامه ی من یکی همینه. ازین کانال به اون کانال. کتاب و مطالعه هم که اصلا حرفشم نزن. من موندم زمانی که این گوشی ها و دم دستگاه نبود ملت چیکار میکردن؟ من یکی که یه لحظه هم نمیشه دست از جون این ماسموسک بردارم. هر موقع گوشیم تو شارژه و استفاده میکنم وقتی مامانم میبینه میگه باز این پسره گوشیش تو سرمه! این اصطلاح کمر شکنو از کجا یاد گرفته من یکی در عجبم! یکی از خصلت های مامانا همینه که یه جوری به ملت تیکه میندازن که تا یه ساعت باید بشینی تحلیل کنی که از کحا اورد و چی گفت! برنامه ی مطالعمم که کمپلت رفته تو فرجه. تا میای لای کتابو باز کنی صدای شیکمه که ادمو از زندگی نا امید میکنه. برنامه داشتم کلی لغت حفظ کنم و کلی کتاب بخونم که همشو فعلا موکول کردم به بعد از ماه رمضون. که اونم شاید نتونم خوب اجراش کنم. چون قراره بزنم تو کار . خالا چیش بماند هنوز در مرحله ی تصمیم گیری و تامین سرمایس! البته منظور از سرمایه سرمایه ی میلیاردی نیس در حد چن تومنه.

منبع اصلی مطلب : مَرتییَم
برچسب ها : برنامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : قارو قور شکم و موکول شدن برنامه ها به بعد ماه رمضون